orari e' apertùr: dal Lunedì a' Domenìca 11,30-21,30

'a VERA PIZZA
NAPOLETANA

48 ore e’ lievitazione.
Leggerezza, digeribilìtà e passiòne

ORDINA MO'

DOLCE
VITA

Pummarole, Fiòr e’ latte, Rucola, Prosciùtt crudo e’ Parma, Muzzarella e’ bufala AG

14,50 €

PROFONDO
SUD

Salsa e’ pummarole, Fiòr e’ latte, Cipòll rossa, Nduja, Salame Piccante, Olive nere A

12,80 €

MEZZALUNA

Pummarole, Fiòr e’ latte, Muzzarella e’ bufala, Funghi AG

13,50 €

A' STORIA

A’ verà Pizzerià Napoletàn a Viennà

I nostrì prodòtt song e’ ottimà qualìtà, a’ nostrà esperiènz è tutta Napoletanà, ed è propeto a napule ca’ avimm apprès e’ migliòr tecnìch e’ lavoraziòn dell”impastò, preparaziòn dei prodòtt e tecnìch e’ cottùr ottimali.

Vulimm offrì a’ migliòr esperiènz possibilè.

A' QUALITA'

A’ qualìtà dei prodòtt è o’ primò segrèt ppe una Vèr Pizzà Napoletanà. I nostrì pummarole song importàt ra’ Zonà Vesuvianà, e’ latticìn ra Agerolà, proveniènz Campàn DOC. Utilizziàm o’ 95% dei Prodòtt Italiàn come: Salamè, Ndujà, Olivè, Capperì, Tonnò, Carciòf ècc…

SERVIZI E CONSEGNE

Ppe assicuràrt nu’ prodòtt ra consumàr nata vota cavero effettuiàm consègn  3-5 km dal nostrò puntò vendita.

Avimm appuràt ca’ na’ permanènz maggiòr e’ 10 minutì into recipiènt e’ consègn nun assicùr a’ qualìtà massìm e’ consumo.

Ordìn Minimò 10€ – Consègn Gratuìt

8-10 Min

Consegna in 8-10 min
©2024 - Pummarò - Tutti 'e dirìtti riservàti